Izbjeglička kriza: Nije isključena pomoć vojske u slučaju priliva migranta u BiH

BANJALUKA - Kancelarija UNHCR-a u BiH, organizacije UN-a za pitanja izbjeglica, ne isključuje mogućnost da usljed pooštravanja mjera kontrola na granicama država na balkanskoj ruti izbjeglice i migranti krenu putem BiH, a pojedine institucije BiH ne isključuju i pomoć Oružanih snaga.