Izbori 2016: Umerena kampanja, najviše štandova

Deset dana predizborne kampanje, od 24. marta do 3. aprila obeležila je umerena aktivnost političkih partija koja se najviše odvija posredstvom štandova.

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost je u okviru posmatračke misije “Građani na straži” objavio prvi izveštaj, u kom se navodi i da u kampanji osetno nedostaju konkretne politike, jasne političke poruke i javno dostupni predizborni programi.