Kanton Sarajevo: Usvojena odluka o smanjenju plata direktorima Javnih ustanova

SARAJEVO - Poslanici u Skupštini Kantona Sarajevo danas su jednoglasno usvojili Zakon o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucijama kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova.