Konferencija o ekonomskom osnaživanju žena

Prvi dan konferencije pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja prema ženama održan je u KC Rex.

Konferenciji je prisustvovalo preko 100 predstavnika centara za socijalni rad, organizacija koje se bore protiv nasilja prema ženama i ženskih udruženja.