Mađarska: “Zeleno svetlo” referendumskom pitanju

Mađarski Nacionalni izborni komitet (NVB) dao je "zeleno svetlo" za referendumsko pitanje kojim Vlada želi da osujeti planove EU o kvotama za izbeglice.

Građani Mađarske će na referendumu odgovoriti na pitanje "Da li želite da dozvolite Evropskoj uniji da određuje premeštaj nemađarskih građana u Mađarsku bez dozvole Nacionalne skupštine?".