Makedonska vojska na granici sa Grčkom / VIDEO

Makedonske vlasti su poslale pešadijski bataljon na granicu sa Grčkom kako bi sprečile eventualni nasilni proboj grupe izbeglica.

Vojska i policija su u celoj Đevđeliji i u pripravnosti čekaju na moguće pogoršanje situacije, s obzirom na to da su migranti u nekoliko navrata uspevali da probiju ogradu na granici.