Migranti “rođeni istog dana” ne mogu preko granice

Makedonska policija vraća veliki broj migranata u Grčku zbog netačnih podataka u vezi sa imenima i datumom rođenja, rekli su ti migranti u Idomeniju.

Zbog toga povremeno blokiraju prugu sedeći na šinama i poručuju da ne mogu da se vrata odakle su došli, pošto za to nemaju ni snage ni novca.