Miratovac: Stigla nova grupa migranata

U predprihvatni kamp u Miratovcu stigla je grupa od oko 300 migranata posle dva dana zastoja.

Oni su u Srbiju doputovali vozom iz Đevđelije u Makedoniji.