Na današnji dan, 28. februar

Danas je nedelja, 28. februar, 59. dan 2016. Do kraja godine ima 307 dana.

1525 - Poslednjeg astečkog cara Kuautemoka posle mučenja je pogubio španski osvajač Ernan Kortes.