Na današnji dan, 7. april

Danas je četvrtak, 7. april, 98. dan 2016. Do kraja godine ima 268 dana.

1348 - U Pragu je osnovan univerzitet, prvi u centralnoj Evropi. Praški univerzitet je najstariji slovenski univerzitet u modernom značenju te reči.