Na Laušu potrebno veliko igralište

Lauš kao jedan od najvećih i najgušće naseljenih dijelova grada, koji broji oko 30.000 stanovnika, ima samo jedno manje dječje igralište, pa je i dalje prioritet da dobiju veliko mjesto za igru mališana.