Najiritantniji tipovi radnih koleginica

Studijska istraživanja pokazuju da je više od trećine zaposlenih izgubilo znatan dio radnog vremena baveći se konfliktom sa kolegom.