Najveća srpska reka se može pregaziti VIDEO

Najveća srpska reka se može pregaziti VIDEO

Vodostaj Velike Morave, najveće srpske reke, celim tokom od Vravarina do ušća u Dunav zbog dugotrajne suše je veoma nizak.