“NATO želi da izbegne skupu trku u naoružanju sa Rusijom”

"NATO želi da izbegne skupu trku u naoružanju sa Rusijom"

"NATO želi da izbegne skupu trku u naoružanju sa Rusijom i to zahteva razvoj novih mera za kontrolu naoružanja, posebno nove generacije raketa."