“Ne ide u EU srpska vlada već cela zemlja”

Građani ne samo da imaju pravo na dobru državnu upravu, već građane treba aktivno uključiti u proces forimiranja i donošenja politika.

To je rekao šef Delegacije EU Majkl Davenport i naglasio da će Evropska komisija nastaviti da podržava razvijanje institucionalnih mehanizama i dijalog sa organizacijama građanskog društva.