“Neka Nemačka direktno preuzima izbeglice”

Austrijski kancelar Verner Fajman pozvao je Nemačku da direktno preuzima izbeglice iz Grčke i susednih država Sirije.

On je naveo da se to može učiniti tako što će se izdavati sertifikati za njihovo proputovanje do odredišta, ali je, kako kaže, prethodno neophodno da nemačka vlada utvrdi kvote za izbeglice iz Grčke, Turske ili Jordana.