Nemačka TV: Nova izbeglička ruta zaobilazi Srbiju

Nemačka N-tv objavila je skicu "nove rute" kojom bi izbeglice koje traže spas u Evropi mogle da se kreću.

Kako javljaju mediji, na makedonskoj granici u mestu Idomeni povećan je broj migranata i sada skoro 10.000 njih čeka da iz Grčke uđu u Makedoniju, navodi ta TV, preneo je podgorički portal CDM.