Niko nije želio da kupi rukom pisano pismo Čarlsa Darvina

Početna cijena vrijednog istorijskog dokumenta bila je 69.500 dolara