“Nokia” otpušta više hiljada radnika

HELSINKI - Finski proizvođač telekomunikacione mrežne opreme "Nokia" planira da otpusti više hiljada radnika na globalnom nivou, uključujući 1.400 u Njemačkoj i 1.300 u Finskoj, što je dio programa štednje nakon kupovine "Alkatel-Lusenta".