Novi protesti izbjeglica u Grčkoj, blokirana pruga

IDOMENI- Više stotina izbjeglica ponovo protestuje u Idomeniju zahtejvajući da pređu grčko-makedonsku granicu, prenosi RTS.