Novine: “Imunitet nestaje samo tri meseca posle infekcije”; “Korona mi je uzela majku i ujaka”

Novine: "Imunitet nestaje samo tri meseca posle infekcije"; "Korona mi je uzela majku i ujaka"

Dnevne novine u izdanju od utorka, 14. jula pišu o epidemiloškoj situaciji u Srbiji, kao i o tome koje zemlje su zatvorile granice za građane Srbije.