Novine: “Ispunjen san generacija”; “Marko i Perica urezali imena na fresci u Hilandaru”

Novine: "Ispunjen san generacija"; "Marko i Perica urezali imena na fresci u Hilandaru"

Dnevna štampa za nedelju 10. novembar naslovne strane posvetila je otvaranju istočnog kraka Koridora 10.