Odbor traži povlačenje liste kandidata za REM

Odbor za kulturu i informisanje uputio je parlamentu predlog da sa dnevnog reda sednice povuče lista kandidata za članove Saveta REM, koje su predložile NVO.

Nevladine organizacije kao kandidate za REM predložile su direktora Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milana Antonijevića i psihologa Snežanu Stojanović Plavšić.