Odgovornost sa zateznim kamatama

Od ažurnosti nadležnih institucija zavisiće dinamika realizacije nove linije stambenih kredita koje Investiciono-razvojna banka RS treba da plasira preko Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB).