Oko 1.300 izbeglica “zarobljeno” u Srbiji

Kroz prihvatni centar u Adaševcima, nedaleko od granice sa Hrvatskom, nekada je dnevno prolazilo i nekoliko hiljada izbeglica. Danas ih je ovde 190.

„Ja sam iz Sirije i ovde sam oko 20-30 dana. Želimo u Nemačku. Sada možemo samo da čekamo. Neki bi hteli da idu u Mađarsku, ali mi nemamo para da idemo. Ja imam porodicu, ženu i dvoje dece, i mi ćemo da čekamo. Ovo je veliki problem“, kaže jedan Sirijac.