Opada broj stanovnika u Grčkoj

Opada broj stanovnika u Grčkoj

U toku 2019. u Grčkoj je rođeno 86.440 dece, dok je istovremeno umrlo 119.446 lica, čime je broj stanovnika te zemlje smanjen za 33.006.

Opada broj stanovnika u Grčkoj

Opada broj stanovnika u Grčkoj

U toku 2019. u Grčkoj je rođeno 86.440 dece, dok je istovremeno umrlo 119.446 lica, čime je broj stanovnika te zemlje smanjen za 33.006.