Oštećene prostorije Demokratskog saveza Kosova

Policija Kosova je saopštila da su tokom protekle noći oštećene prostorije Demokratskog saveza Kosova u šest opština.

U Prištini su oštećene dve kancelarije i po jedna u Gnjilanu, Peći, Đakovici, Mitrovici i Istoku.