Osuđeni bivši komesar policije USK pobjegao iz BiH

SARAJEVO - Osuđeni bivši komesar policije USK Ramo Brkić pobjegao iz BiH Brkić je na izdržavanje kazne trebao biti upućen 9. marta