Otvoren portal Poverenika, slobodan za korišćenje

Počeo je s radom portal na kome će biti dostupni podaci kojima raspolaže Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svi zainteresovani moći da ih koriste slobodno, ponovo ih objavljuju.