Ovaj Wi Fi troši 10.000 puta energije manje (VIDEO)

Inženjeri na Univerzitetu u Vašingtonu su pronašli tehniku koja im omogućava da smanje potrošnju energije koju koristi Wi-Fi, i to za čak deset hiljada puta.