Pahor: Parlament da odluči o broju migranata

Slovenački predsednik Borut Pahor predložio je da parlament odredi maksimalni broj migranata koje bi Slovenija mogla da primi.

On je naveo i da je potrebna "vrlo, vrlo strpljiva" komunikacija s opštinama u kojima je vlada nameravala da smesti migrante, kako bi parlament odredio koliko je Slovenija najviše spremna da primiti tražilaca azila i gde će oni biti smešteni.