Pčelari traže zakonske nadoknade za štete

BRČKO - Brčanski pčelari traže da novi zakonski akt o pčelarstvu, koji je u pripremi, sadrži odredbu na osnovu koje bi im šteta prouzrokovana zaraznom bolešću pčela - američkom kugom bila nadoknađena 100 odsto.