Peruška stavljena na kapu crnogorske vojne garde

Počasna garda Vojske Crne Gore dobila je novu uniformu, sa elementima tradicionalne crnogorske nošnje.

Kapa je crnogorska, ali sa peruškom.