Počelo rušenje izbegličkog kampa u Kaleu

Francuske vlasti počele su sa rušenjem divljeg izbegličkog naselja podignutog u lučkom gradu Kaleu, u kojem su boravile hiljade izbeglica i migranata.

Rušenje je usledilo nakon što je sud presudio da divlje naselje može da bude porušeno, ali ne i građevine namenjene zajedničkoj upotrebi, poput priručnih crkava, škola i biblioteke.