Poljska: I mi ćemo možda na referendum o izbeglima

Poljska premijerka Beata Šidlo upozorila je da će Poljska do kraja godine primiti svega 500 izbeglica i da bi mogla da raspiše referendum o prijemu imigranata.

"Možda će biti potrebno da pitamo o migrantima Poljake u referendumu. Vizija da će u Evropu stizati dalje i dalje grupe migranata, da će se asimilirati, bezbedno nalaziti stan i posao i da će sve proticati bez problema bila je zabluda", rekla je sinoć Beata Šidlo poljskom javnom TV servisu TVP.