Poplavljeno 30 kuća i pomoćnih objekata na Palama

SARAJEVO - U opštini Pale-Prača, zbog obilnih kišnih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina, došlo je do izlivanja rijeke Prače iz korita, što je pruzrokovalo plavljenje naselja Prača, Voznica i Renovica.