Poslodavac mora da prijavi radnika dan prije zastupanja u radni odnos

SARAJEVO - Poslodavac će imati obavezu da novog zaposlenika prijavi dan prije zastupanja u radni odnos, umjesto sedam dana koje je do sada imao na raspolaganju.