Potrebna jača saradnja vladinog i nevladinog sektora protiv nuklearnog otpada

NOVI GRAD - Nevladin sektor u BiH ujedinjen je u rješavanju problema u vezi s odlaganjem otpada na Trgovskoj gori, a sve u interesu zaštite građana, te poručuju da je od izuzetne važnosti i saradnja sa vladinim sektorom.