Poverenik: SAD ne obezbeđuje primeren nivo zaštite podataka

Poverenik: SAD ne obezbeđuje primeren nivo zaštite podataka

Poverenik je danas zatražio od Vlade Srbije skidanje SAD sa liste država za koje se smatra da je obezbeđen primeren nivo zaštite podataka o ličnosti.