Poverenik za informacije od javnog značaja sa šefom Misije Saveta Evrope

Poverenik za informacije od javnog značaja sa šefom Misije Saveta Evrope

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović primio je danas šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu.