Preševo: 600 izbeglica u Prihvatnom centru

Sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmet Haljimi izjavio je da je u Prihvatnom centru u tom gradu i dalje smešteno oko 600 izbeglica sa Bliskog istoka.

One se tu nalaze od početka marta i zatvaranja granica na balkanskoj izbegličkoj ruti.