Presuda Šešelju: Šta je napisala sudija Latanci?

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je objavio sažetak presude i izdvojeno mišljenje sudije Flavije Latanci u procesu protiv Vojislava Šešelja.

Pretresno veće je oslobodilo krivice predsednika SRS po svih devet tačaka optužnice, od kojih su tri za zločine protiv čovečnosti, a šest za ratne zločine.