Protest “1 od 5 miliona” u Beogradu

Protest "1 od 5 miliona" u Beogradu

Protest "1 od 5 miliona" počeo je pod naslovom "Vraćamo se na Plato", jer mu je ponovo, posle dužeg vremena, polazna tačka sa platoa kod Filozofskog fakulteta.