Prvi sastanak radne grupe i OEBS o izbornom procesu

Prvi sastanak radne grupe i OEBS o izbornom procesu

Radna grupa za saradnju sa OEBS i ODIHR održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapredjenje izbornog procesa u Srbiji.