“Ruski lijekovi bezbjedni i efikasni”

BANJALUKA - Komisija za lijekove Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH održaće sjednicu 19. februara, a u materijalima koji su im dostavljeni nalazi se i ekspertsko mišljenje u vezi s ruskim lijekovima, koje kaže da ti lijekovi zadovoljavaju sa stanovišta efikasnosti i bezbjednosti.