S. Evrope: Srbija napredovala u oblasti pravosuđa

Glavna dostignuća i reforme Srbije od 1998. ogledaju se u boljem pristupu sudovima, smanjenju dužine krivičnih postupaka i boljoj zaštiti prava zatvorenika.

Ovo se navodi u godišnjem izveštaju o izvršenju presuda Komiteta ministara Saveta Evrope.