Sedmica japanskog filma u Sarajevu i Banjoj Luci

SARAJEVO - Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini najavila je Sedmicu japanskog filma u Sarajevu i Banjoj Luci.