“Srbija će usklađivati delovanje sa EU, ali…”

Ministar odbrane Zoran Đorđević izjavio je da će Srbija nastaviti da usklađuje svoje delovanje sa Evropskom unijom i državama na migrantskoj ruti.

Ipak, on je naveo da Srbija neće dozvoliti da se pretvori u prihvatni centar za izbeglice koje ne mogu da putuju ka Zapadnoj Evropi nakon zatvaranja granica.