Stopa nezaposlenosti u evrozoni u januaru 10,3 odsto

LUKSEMBURG - Stopa nezaposlenosti u Evrozoni opala je na 10,3 odsto u januaru, na najniži nivo od avgusta 2011. godine, sudeći po podacima statističke agencije EU, Eurostat.