Svjetski dan svjesnosti o autizmu: Autizam govori srcem

SARAJEVO, BANJALUKA - Neophodno je što prije regulisati zakonske okvire za školovanje asistenata za rad sa osobama sa autizmom, te definisati položaj i prava ove osjetljive grupe, koja je sada izložena predrasudama.